Გამოფენა

2018 შანხაის გამოფენა

2018 ესპანეთის გამოფენა

2018 ინდოეთის გამოფენა

2019 გერმანული გამოფენა

2019 შანხაის გამოფენა

2019 წლის ინდოეთის გამოფენა

2020 შანხაის გამოფენა